lnwshop logo

บทความ

แนวข้อสอบ กรมชลประทาน
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศกรมชลประทานเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอัตราเงินเดือน 13800 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 37 อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา2. ตำแหน่ง เจ้าพนัก…
​เปิดสอบ ธกส 1 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
​เปิดสอบ ธกส รับสมัครงาน รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน 1 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ธกส รับสมัครงาน รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานระดับ 11 ปฏิบัติงานสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล 5 อัตรา 1.ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานเครือข่ายสื่อสารและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่…
แนวข้อสอบ ล่าสุด
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5 ความรู้เรื่องแรงงาน 6 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 7 ข้อระงับพิพ…
Tags :
เปิดสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 61
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยเปิดรับสมัครตำแหน่งดังนี้ 1.ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท จำนวน 200 อัตรา รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ - สาขาวิช…
[[WOW]]แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
[[WOW]]แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย [[WOW]]แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุด [[WOW]]แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ ประกอบด้วย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้ 3 ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้ 4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนา…
[[WOW]]แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
[[WOW]]แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย [[WOW]]แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุด [[WOW]]แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ประกอบด้วย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้ 3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร…
[[WOW]]แนวข้อสอบบุคลากร กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
[[WOW]]แนวข้อสอบบุคลากร กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย [[WOW]]แนวข้อสอบบุคลากร กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุด [[WOW]]แนวข้อสอบบุคลากร กรมป่าไม้ แนวข้อสอบ บุคลากร กรมป่าไม้ ประกอบด้วย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้ 3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 5 พระราชบัญญั…
[[WOW]]แนวข้อสอบนิติกร กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
[[WOW]]แนวข้อสอบนิติกร กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย [[WOW]]แนวข้อสอบนิติกร กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุด [[WOW]]แนวข้อสอบนิติกร กรมป่าไม้ แนวข้อสอบ นิติกร กรมป่าไม้ ประกอบด้วย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้ 3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 5 พระราชบัญญัติสว…
[[WOW]]แนวข้อสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
[[WOW]]แนวข้อสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย [[WOW]]แนวข้อสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุด [[WOW]]แนวข้อสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมป่าไม้ แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ กรมป่าไม้ ประกอบด้วย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้ 3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4 สรุ…
[[WOW]]แนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
[[WOW]]แนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย [[WOW]]แนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุด [[WOW]]แนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ประกอบด้วย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้ 3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4 พรบ.ป่า…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 141 บทความ

CATEGORY

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม312,659 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด222,096 ครั้ง
เปิดร้าน12 ต.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท20 ก.พ. 2561

CONTACT US

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ คู่มือ หนังสือสอบราชการ
เบอร์โทร :
อีเมล :
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก